Welke begrippen komt u tegen t.a.v. dit onderwerp en wat betekenen ze? Wanneer is het belangrijk dat u bezwaar aantekent en wanneer kunt u dit doen t.a.v. uw WW-uitkering? Welke hulpmiddelen zijn hierbij eventueel zinvol?

Uitleg van begrippen

Beslissingen, ook wel beschikkingen of besluiten genoemd, zijn vastgelegde rechten en plichten van burgers genomen door de overheid. Bezwaar aantekenen betekent in protest komen tegen een beslissing. Een beslissing is een brief met daarin een bezwaarclausule. En een bezwaarclausule is een alinea in deze brief met daarin de vermelding dat er bezwaar kan worden aangetekend tegen de beslissing. Daarnaast staat hierin benoemd de termijn waarbinnen het bezwaarschrift moet worden ingediend en bij wie.

Wanneer bezwaar aantekenen t.a.v. WW-uitkering?

Als u het niet eens bent met de inhoud van de beslissing, bijv. u komt niet in aanmerking voor de WW-uitkering, kunt u bezwaar aantekenen m.b.t. uw WW-uitkering. Of bijv. de uitkeringsinstantie legt een maatregel op omdat u niet genoeg heeft gesolliciteerd. Ook kunt u bezwaar aantekenen wanneer de uitkeringsinstantie te lang doet over de te nemen beslissing of geen beslissing neemt.

Als de aanvraag voor WW-uitkering binnen komt bij de uitkerende instantie dient deze binnen 8 weken een beslissing te nemen hierover. Behalve wanneer het gaat om een aanvraag voorschot WW, hiervoor geldt een termijn van 4 weken. Echter indien de uitkeringsinstantie meer tijd nodig heeft voor het nemen van een beslissing, hoort u hiervan op de hoogte te worden gesteld, en dient dit binnen een redelijke termijn plaats te vinden. Wacht hierbij niet te lang met bezwaar aantekenen want des te eerder u bezwaar maakt, des te sneller de uitkeringsinstantie een beslissing neemt. U kunt ook een klacht indienen bij de klachtenafdeling van de uitkeringsinstantie om de beslissing te laten versnellen in plaats van een officieel bezwaar aantekenen.

Hulpmiddelen bij bezwaar

Als u bezwaar heeft aangetekend tegen de uitkerende instantie kunt u ook daarbij kiezen voor mediation. Bel daarvoor uw contactpersoon van bezwaar en beroep en overleg of mediation zinvol kan zijn in uw situatie. De gewone wettelijke regels blijven hierbij natuurlijk wel gelden. Ook kunt u iemand anders machtigen om bezwaar voor u te laten aantekenen. De gemachtigde moet dan een machtiging meesturen met het bezwaarschrift. In deze machtiging moet staan wie het bezwaarschrift voor u indient en die persoon moet het bezwaarschrift ondertekenen. Als de persoon een professionele rechtshulpverlener is of een advocaat hoeft u geen machtiging mee te sturen.

Heeft u hulp nodig bij uw bezwaarbrief, dan kunt u altijd contact opnemen met onze advocaten en juristen via ons telefoonnummer 085-7737093, of via ons juridisch adviesformulier.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 93

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op