De WGA uitkering is voor mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn geraakt echter ook deels inkomen kunnen genereren. Indien u deels of geheel arbeidsongeschikt raakt wegens ziekte of andere reden dan heeft u conform de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) recht op een uitkering. Wordt u door het UWV meer dan 80% arbeidsongeschikt bevonden dan hoeft u niet te werken en krijgt u een uitkering conform de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA). Bent u meer dan 65% arbeidsgeschikt dan komt u niet in aanmerking voor een uitkering aangezien u de capaciteiten beschikt om inkomen te genereren. Voor de tussen gelegen arbeidsongeschikten – oftewel 35% tot 80% arbeidsongeschiktheid – bestaat de WGA uitkering oftewel de Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten. Waaruit bestaat de Regeling WGA nu eigenlijk en hoe berekent u de hoogte van uw uitkering?

WULBZ voor WGA

Voordat u een uitkering WGA kunt krijgen als deels arbeidsongeschikte is uw werkgever verplicht om u conform de Wet Uitbreiding Loondoor Betalingsverplichting bij Ziekte (WULBZ) tot op twee jaar lang minimaal 70% van het laatst verdiende loon door te betalen. Daarnaast heeft uw werkgever de verplichting - wegens de Wet Verbetering Poortwachter - om actief te zoeken naar re-integratie mogelijkheden van u binnen de onderneming. Indien u als werknemer namelijk kunt werken naast uw ziekte dan dient u die mogelijkheid te verkrijgen. Zo behoudt u de binding met de onderneming en verleert u niet uw werkzaamheden. Dit speelt namelijk een volledig en versneld herstel van de zieke/ deels arbeidsongeschikte in de hand waarbij het complete takenpakket sneller kan worden opgepikt. Uw werkgever is verplicht om actief te zoeken naar een re-integratie plek aangezien dit wordt beoordeeld na twee jaar door het UWV. Na twee jaar heeft uw werkgever namelijk het recht om u te ontslaan mits voldoende pogingen zijn gedaan om u aan het werk te krijgen. Uiteraard kan het zijn dat u na twee jaar wordt ontslagen en dan komt u als deels arbeidsongeschikte in de WIA en krijgt u een WGA uitkering. Nadat de WGA afloopt kunt u vervolgens een WGA loonaanvullingsuitkering of vervolguitkering ontvangen.

WGA Loongerelateerde uitkering

U bent deels arbeidsongeschikt en u heeft met instemming van het UWV, de werkgever en u zelf ontslag gekregen. U komt dan in de WGA terecht. Daartoe zal de UWV arts u gaan keuren en bepalen hoeveel u werkelijk arbeidsongeschikt bent. De eerste twee maand ontvangt u 75% van uw maandloon waarna dit wordt verminderd tot 70% gemaximaliseerd met € 49.297 in 2011. Deze uitkering kan 3 tot 38 maand duren afhankelijk van uw arbeidsverleden. Bent u met een inkomen van € 32.000 50% arbeidsongeschikt geraakt dan kunt u dus nog € 16.000 zelf verdienen. Het UWV legt dan 70% over het overige deel oftewel € 11.200 bij. Verdient u echter meer dan de maximale verdien grens dan legt het UWV 70% over het verschil van wat u kunt verdienen en € 49.297 bij. Veelverdieners worden daarmee dus gekort op wat ze met een uitkering kunnen krijgen, en worden de veelverdieners meer gestimuleerd om eerder weer aan het werk te gaan.

WGA Loonaanvullingsuitkering

Nadat uw WGA loon gerelateerde uitkering is verlopen en u bent nog steeds ziek en/ of deels arbeidsongeschikt dan kunt u een WGA Loonaanvullingsuitkering krijgen. Deze uitkering stimuleert deels arbeidsongeschikten om meer dan 50% van wat zij theoretische kunnen werken ook daadwerkelijk te werken. U ontvangt over het verschil van uw oude inkomen (gemaximaliseerd met € 49.297) en het inkomen wat u theoretisch nog kunt verdienen nog een uitkering van 70%. U bent 50% arbeidsongeschikt met een inkomen van € 32.000 dan kunt u nog € 16.000 zelf verdienen. Verdient u dan zelf meer dan € 8.000 oftewel 50% of meer van wat u theoretisch kunt werken dan legt het UWV nog € 11.200 bij. Is het echter zo dat u minder dan 50% verdient van wat u theoretisch kunt werken dan wordt u benadeeld omdat u dan in de WGA vervolguitkering terecht komt. Het is dan altijd aan te bevelen om als zieke of deels arbeidsongeschikte meer dan 50% van het theoretisch haalbare werkelijk te werken.

WGA Vervolguitkering

U bent door de UWV arts beoordeeld en u bent 60% arbeidsongeschikt. U had eerder een baan waarbij u € 38.000 verdiende en dus bent u in staat om € 15.200 zelf te verdienen. U verdient echter slechts € 6.000. In de ogen van het UWV doet u dan ook niet uw best en daarom wordt u bestraft. In plaats van dat u een aanvulling krijgt op basis van het oude loon, krijgt u slechts een aanvulling op basis van het minimum loon over het arbeidsongeschikte deel. Momenteel is het minimumloon € 17.092,80 per jaar wat dus betekent dat u 70% * 60% = 42% over het minimumloon oftewel € 7.179 als aanvulling kunt krijgen. Bent u het daar dan niet mee eens, dan dient u simpelweg meer te gaan werken om zo minimaal de 50% van het theoretisch werkbare te passeren opdat u recht krijgt op een WGA loonaanvullingsuitkering. Zo stimuleert de overheid u om meer te gaan werken. Meer werken betekent meer inkomen en dus meer kansen.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 93

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op