Waar en binnen welke termijn WW-uitkering aanvragen?

Binnenkort wordt u werkloos doordat uw werkgever u ontslaat of uw werk stopt vanwege het feit dat uw contract niet wordt verlengd. Ga ten eerste direct op zoek naar een nieuwe baan wanneer één van deze situaties zich voordoet. Ten tweede is het belangrijk dat u binnen 1 week, nadat u werkloos bent geworden, een WW-uitkering aanvraagt. Ook kunt u al eerder een WW-uitkering aanvragen, namelijk vanaf 1 maand vooraf gaande aan uw laatste werkdag. Dit doet u bij het UWV. Zij gaan kijken of u inderdaad recht hebt op een WW-uitkering. Het kan zijn dat u geen recht hebt op een WW-uitkering of maar gedeeltelijk. Hiervan krijgt u bericht per brief van het UWV en deze brief noemen we een beschikking.

Beslissing van het UWV

In de beschikking staat de beslissing die het UWV heeft genomen met betrekking tot het recht op een WW-uitkering, de hoogte van deze uitkering en hoe lang u deze maximaal ontvangt. Hiertegen kunt u vervolgens bezwaar maken wanneer u het niet eens bent met deze beslissing. Er volgt altijd uiterlijk binnen acht weken nadat u de WW-uitkering hebt aangevraagd een definitieve beslissing.

Beschikking aanvechten

Wanneer je geen recht hebt op een WW-uitkering dan rest er alleen nog een bijstandsuitkering. Een bijstandsuitkering kan u in de financiële problemen brengen dus kan het verstandig zijn om juridische hulp in te schakelen met betrekking tot uw ontslag. Deze ontslagspecialist kan de beschikking van het UWV aanvechten.

Verplicht inschrijven bij het UWV

UWV helpt u naast een uitkering met het zoeken naar een baan. Zo helpen ze u door het aanbieden van cursussen, het leggen van contacten en leggen ze samenwerkingsverbanden met werkgevers. Op het moment dat u werkloos bent moet u zich inschrijven op www.werk.nl van het UWV. Zo kunt u direct op zoek naar een andere baan. Dit moet binnen 2 dagen na de laatste werkdag. Voor het inschrijven heeft u een DigiD nodig.

DigiD nodig voor WW-uitkering aanvragen

Ook voor het aanvragen van een WW-uitkering heb je een DigiD nodig. Wanneer u nog geen DigiD heeft, duurt het aanvragen hiervan 5 dagen. Houd daar rekening mee ! Uw DigiD kunt u direct aanvragen via www.digid.nl. Bent u te laat met het aanvragen van een WW-uitkering dan ontvangt u tijdelijk minder uitkering. Als u een WW-uitkering aanvraagt zijn daar ook plichten aan verbonden. Stel uzelf hiervan op de hoogte bij het aanvragen van een WW-uitkering.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 93

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op