Uitkeringen

In Nederland zijn diverse soorten uitkeringen. Een uitkering is een tijdelijke of langdurige financiële steun. We zullen er een aantal benoemen.

Werkloosheidswet (WW), iedereen die 26 weken of langer aaneengesloten gewerkt heeft bij een bedrijf heeft recht op deze uitkering. De WW-uitkering kan 3- tot 38 maanden duren, vanaf 1 januari 2016 wordt het maximaal aantal maanden dat je recht hebt op een WW-uitkering stap-voor-stap teruggebracht, 1 maand per kwartaal. Op 1 januari 2019 heb je nog maximaal 24 maanden recht op een WW-uitkering.

De WIA uitkering, deze uitkering staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Als je door ziekte niet of minder kunt werken kun je aanspraak maken op deze uitkering.

Tenslotte benoemen wij als voorbeeld de AOW, dit staat voor Algemene Ouderdomswet. Deze uitkering is bedoeld als basispensioen voor mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt.

Bezwaar hoogte uitkering.

Je hebt recht op een uitkering als je voldoet aan de eisen die gesteld worden voor een bepaalde uitkering. Je ontvangt een brief met daarin het maandelijkse bedrag wat uitgekeerd zal worden. Wat als je dit bedrag veel te laag vindt? Je kunt bezwaar maken tegen de hoogte van de uitkering.

In de meeste gevallen moet je binnen 6 weken na de dagtekening van de ontvangen brief met daarin de hoogte van je uitkering bezwaar aantekenen bij de uitkeringsinstantie. Echter soms moet het bezwaarschrift binnen 6 weken bij de uitkeringsinstantie zijn. Lees daarom goed de brief, hierin staat de bezwaartermijn beschreven.

Middels een aangetekende brief kun je een bezwaarschrift indienen bij de betreffende instantie. In deze brief geef je duidelijk aan waar je het niet eens mee bent en wat daar de reden van is. Geef ook aan wat je graag wel zou willen.

Vergeet niet je naam en adres, maar ook je BSN-nummer te vermelden op de aangetekende brief. Ook van belang is je handtekening onderaan de brief, hiermee wordt het een officiële persoonlijke brief.

Opstellen bezwaarschrift.

Voor diverse brieven bestaan er voorbeeldformats, voor een bezwaarschrift geld dit niet. Het belangrijkste is dat u de benodigde gegevens verstrekt en duidelijke informatie geeft. Aangeven wat u wil, met daarbij de reden, met andere woorden waarom u iets wil en wat u verwacht van de uitkerende instantie.

 

Wij kunnen u helpen om een juridisch juiste bezwaarbrief te schrijven, waardoor de kansen op het toekennen van uw bezwaar zullen toenemen. Bel ons via 085-7737093 of neem contact op via ons juridisch advies formulier.

 

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 93

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op