Jongeren met een gehandicapt worden met een Wajong uitkering gesteund in het vinden van gepast werk, het doen van een opleiding waarnaast de jongere eveneens een aanvulling op het inkomen verkrijgt. Uiteraard gelden daarbij een aantal voorwaarden waarmee een jongere een Wajong uitkering verstrekt kan krijgen. De Wajong uitkering gaat in zodra de jongere de volwassen leeftijd heeft bereikt van achttien jaar en loopt door tot de pensioen gerechtigde leeftijd. Uiteraard is de hoogte van de Wajong uitkering afhankelijk van de leeftijd van de jong gehandicapte maar ook afhankelijk van hoeveel procent de jong gehandicapte arbeidsongeschikt is verklaard. Laat u dan ook voorlichten indien u te maken heeft met een jong gehandicapte, aangezien de jong gehandicapte recht heeft op een Wajong uitkering.

Voorwaarden voor Wajong uitkering

Om in aanmerking te kunnen komen van een Wajong uitkering dient de jongere voor zijn zeventiende verjaardag reeds 25% arbeidsongeschikt te zijn danwel tijdens de studie is de jongere voor zijn dertigste verjaardag meer dan 25% arbeidsongeschikt geworden. Na de studie zal de jongere niet volledig meer kunnen werken. Daarbij geldt eveneens dat de jongere voordat de jongere arbeidsongeschikt is geworden minimaal zes maanden heeft gestudeerd. Dan heeft de jong gehandicapte recht op een Wajong uitkering. Wel dient nog met de volgende voorwaarden rekening gehouden te worden:

  • * er moet naar alle redelijkheid zijn vastgesteld dat de jongere niet binnen een jaar kan herstellen;
  • * de jongere moet in Nederland woonachtig zijn;
  • * de jongere door de arbeidsongeschiktheid voor een volledig jaar minder dan 75% van het minimale jeugdloon kan verdienen.

Werkregeling tot 27 jaar

Kan de gehandicapte jongere een salaris verdienen tot 20% van het minimumloon dan vult de overheid dit aan tot 75% van het minimum loon. Elke euro die de jongere meer verdient kan de jong gehandicapte de helft van het extra verdiende aanvullend houden. De aanvulling geldt daarbij tot een maximum van 100% van het minimumloon. Zodoende stimuleert de overheid de gehandicapte jongere om aanvullend te werken. Zodoende kan de jongere ook met een arbeidsongeschiktheid toch aan de slag, en dat werkt alleen maar positief.

Werkregeling vanaf 27 jaar

De jong gehandicapte met een leeftijd vanaf 27 jaar krijgt te maken met de verdiencapaciteit. Er wordt dan bepaald hoeveel de jong gehandicapte theoretisch zelf kan verdienen. Verdient de jong gehandicapte meer dan de verdien capaciteit dan wordt het salaris tot 100% van het minimumloon aangevuld. Wordt minder dan de verdiencapaciteit verdient dan wordt het salaris tot slechts 75% van het minimumloon aangevuld. Zit de jongere echter in een werkregeling met begeleiding dan kan het salaris tot op 120% van het minimumloon worden aangevuld. Daarbij is één en ander afhankelijk van de capaciteit van de jongere.

Volledig arbeidsongeschikt

Jongeren die wegens hun ziekte of handicapt geen uitzicht hebben op een gewone functie – zelfs niet met aanvullende ondersteuning – zijn daarmee volledig en duurzaam arbeidsongeschikt. Dan hebben die jongeren het recht op een volledige Wajong uitkering, ter hoogte van 75% van het minimumloon. Zodoende kan de jonge gehandicapte in zijn essentiële levens behoeften voorzien zonder dat de jonge gehandicapte daarnaast nog moet werken. Nadat is vastgesteld dat de jong gehandicapte duurzaam geen uitzicht heeft op goed functioneren, betekent dit dan ook gewoonlijk dat de jong gehandicapte langdurig van de volledige Wajong uitkering kan blijven gebruik maken.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 93

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op