Welke gevolgen heeft op staande voet

Ontslag op staande voet, is de ergste vorm van ontslag waar u mee te maken kunt krijgen. Bij deze vorm van ontslag is het niet alleen zo, dat u geen werk meer heeft en er gelijk gestopt wordt met de betaling van uw loon, maar u heeft tevens geen recht op een WW uitkering.

Er is geen recht op een WW uitkering, omdat er bij op staande voet ontslag, sprake is van ontslag door eigen schuld. Aan deze vorm van ontslag zijn dus verre gaande consequenties verbonden, die van grote invloed kunnen zijn op uw leven en het verdere verloop van uw carrière.

Een op staande voet ontslag, brengt namelijk geen goede C.V. met zich mee, waardoor opnieuw solliciteren moeilijker zal worden. Gelukkig zijn er wel zware eisen gesteld aan deze vorm van ontslag. Strenge eisen om ontslag op staande voet rechtsgeldigheid te kunnen verlenen.

Het belang van deskundige hulp

Het inschakelen van deskundige hulp is van groot belang, wanneer u met ontslag op staande voet te maken krijgt. Er moet bij een dergelijk ontslag namelijk sprake zijn van een dringende reden. Over deze dringende reden ontstaat in de meeste gevallen de grootste discussie. Er komt in principe hierop neer, dat de reden voor een op staande voet ontslag, dusdanig ernstig moet zijn, dat er in alle opzichten niet meer van de werkgever kan worden verwacht, dat het arbeidscontract nog voortduurt. Enkele voorbeelden van redenen zijn: diefstal, fraude, leugens die met het werk te maken hebben, werkweigering, na vele waarschuwingen te laat komen, etc. Over het algemeen is de verhouding in een dergelijk geval, de grote werkgever tegen de kleine werknemer. Deskundige hulp in de vorm van een Jurist of Advocaat, kan hier dus van groot belang zijn voor u. Deze deskundigen weten namelijk precies, welke weg er bewandeld moet worden en kan wellicht een ontslag op staande voet terug draaien.

Wanneer wordt het ontslag verleend

Indien een werkgever meent genoeg reden te hebben om ontslag op staande voet aan te zeggen, moet hij het ontslag direct verlenen. Dit houdt in, dat de werkgever niet mag wachten tot een later tijdstip en dan op basis van de oude kennis alsnog ontslag gaat verlenen. Wel is er voor de werkgever meer tijd om een en ander Juridisch af te handelen. Mar dit moet wel met enige spoed gebeuren.

Is de reden wel duidelijk

De reden bij ontslag op staande voet moet gelijk duidelijk zijn, wanneer het wordt meegedeeld. Er kunnen dus later niet nog meer redenen aan het ontslag worden verleend. Deze vorm van ontslag wordt in de praktijk veelal eerst mondeling meegedeeld en dient binnen enkele dagen aangetekend bevestigd te worden. In deze ontslagbrief wordt de reden dan nogmaals toegelicht. In deze toelichting moet wederom duidelijk blijken dat er bij de werkgever geen enkele vorm van twijfel bestaat.

Het belang van uw situatie

De persoonlijke situatie van de betreffende werknemer is bij op staande voet ontslag tevens van belang. Zijn bijvoorbeeld de gevolgen voor de werknemer zo ernstig, dat dit niet opweegt tegen de belangen van de werkgever, dan zal dit ontslag geen stand kunnen houden. Dit komt vaak voor, wanneer het een lang dienstverband betreft, de werknemer ernstige omstandigheden in de privé sfeer heeft of wanneer er sprake van ziekte is.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 93

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op