Wanneer heeft u recht op een WW-uitkering na ontslag? Welke voorwaarden gelden hiervoor? Wanneer verspeelt u uw recht op een WW-uitkering? Hoe hoog en hoe lang is een WW-uitkering?

Voorwaarden i.v.m. recht op een WW-uitkering

 • U moet verzekerd zijn volgens de verplichte werknemersverzekering Werkloosheidswet (WW). Deze wet verzekert u tegen de financiële gevolgen van werkloos zijn. Dit betekent dat de werkgever WW-premie moet inhouden op uw loon. Wanneer u verzekerd bent volgens deze wet, dan heeft u onder bepaalde voorwaarden recht op een WW-uitkering na ontslag. U kunt een WW-uitkering aanvragen bij het UWV en deze beslist of u recht hebt op deze uitkering.
 • U moet werkloos zijn, in de zin van uw werk geheel of gedeeltelijk zijn kwijt geraakt. Met een minimum van vijf arbeidsuren die u per week verliest. (Of indien u minder dan tien uur werkte per week, minimaal de helft van uw totale aantal arbeidsuren)
 • U bent verplicht om direct beschikbaar te zijn voor betaald werk. Dit betekent dat wanneer er passend werk is, u direct moet kunnen beginnen. Bijv. indien u vrijwilligerswerk doet, moet u hierdoor niet worden belemmerd.
 • U bent verplicht te voldoen aan de weken-eis. De weken-eis wil zeggen dat u voorafgaand aan de eerste dag waarop u geen dienstverband meer heeft (werkloos bent), minimaal zesentwintig weken van de totaal zesendertig heeft gewerkt. Dit hoeft per week niet fulltime te zijn geweest, wanneer u bijv. slechts één dag per week heeft gewerkt, telt die week ook mee. Voor artiesten, musici, filmmakers en ondersteunend technici geldt een andere weken-eis namelijk van zestien weken uit totaal negenendertig.
 • U mag niet verwijtbaar werkloos zijn. Dus u mag niet zelf ontslag hebben genomen zonder een heel zwaar tellende reden. En u mag zelf geen schuld hebben aan uw ontslag. Anders bent u namelijk verwijtbaar werkloos. Denk hierbij bijv. aan fraude, diefstal, mishandeling etc.

Recht op WW-uitkering verspelen

Uw recht op een WW-uitkering na ontslag kan u makkelijk verspelen. Let dus goed op, dat wanneer u afspraken maakt met uw werkgever over uw ontslag, dat uw recht op een WW-uitkering behouden blijft. Zo kan het ook verstandig zijn, om bij het maken van de juiste afspraken, juridisch advies te vragen of een advocaat in te schakelen. Wanneer u zichzelf blijft vertegenwoordigen richting de werkgever denk dan goed om de volgende punten:

 • - Laat de werkgever het initiatief nemen tot beëindiging van uw dienstverband met wederzijds goedvinden.
 • - U mag niet verwijtbaar werkloos worden.
 • - Zorg dat de werkgever de opzegtermijn nakomt.
 • - U mag niet ziek zijn.

Hoe hoog en hoe lang WW-uitkering?

Wanneer u recht heeft op een WW-uitkering na ontslag, dan krijgt u gedurende drie maanden een basisuitkering. De eerste twee maanden is dit vijfenzeventig procent van uw dagloon en de derde maand zeventig procent van uw dagloon. Heeft u recht op een WW-uitkering langer dan drie maanden, dan blijft het zeventig procent van uw dagloon. U kunt de Rekenhulp WW invullen om een indicatie te krijgen van de hoogte van uw WW-uitkering in de toekomst.

De duur van uw WW-uitkering is afhankelijk van uw arbeidsverleden. Dit kan variëren van minimaal drie maanden tot maximaal achtendertig maanden, dat is drie jaar en twee maanden. Op Mijn UWV vindt u uw arbeidsverleden en tevens hoelang uw uitkering duurt, wanneer u hiervoor in aanmerking komt.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 93

(Lokaal tarief)

 1. Bel onze intakebalie
 2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
 3. De juiste advocaat wordt gezocht
 4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op