Bijstandsuitkering aanvragen

Als u niet meer zelf kunt voorzien in uw levensonderhoud en u heeft geen recht op andere uitkeringen zoals de WW, Ziektewet of Wajong uitkering, dan kan u een bijstandsuitkering aanvragen. Een bijstandsuitkering is per gemeente verschillend. U moet de uitkering aanvragen bij het UWV, bij het katoor van de Sociale verzekeringsbank of bij uw gemeente. Ook als u (tijdelijk) op een adres woont, in het buitenland verblijft of onder curatele staat. Als u geen vaste woonplaats heeft, kunt u, in de plaats waar u verblijft, bijstand aanvragen.

Als u minderjarig bent, bijna gaat verhuizen, zwerft, in een inrichting verblijft of binnenschipper bent gelden er andere regels.

U kunt uw bijstand aanvragen bij het UWV als u jonger bent dan 65 jaar en niet in een inrichting verblijft. Verblijft u wel in een inrichting of heeft u geen adres? In dat geval kan u de bijstand aanvragen bij de gemeente. Als u 65 jaar of ouder bent of samenwoont met iemand die 65 jaar of ouder is, kan u naar de sociale verzekeringsbank.

En dan?

U meld u bij de juiste instantie, uw adresgegevens en naam worden hier geregistreerd. Legitimeer u met een geldig legitimatiebewijs. Voor de bijstandsaanvraag ontvangt u een formulier en een lijst met stukken die u moet laten zien. Natuurlijk kunt u het formulier eerst mee naar huis nemen om rustig in te vullen en om de juiste stukken te verzamelen. Misschien dat een familielid of kennis u even kan helpen, maar u blijft zelf verantwoordelijk. Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt voor een zogenaamde uitkeringsintake. Hier worden uw gegevens in ontvangst genomen. Voor de uitkeringsintake kan het zijn dat u nog een werkintake heeft. Samen met u wordt er dan bekeken hoe u het snelst aan een baan kan komen.

Vervolgens

Er wordt gecontroleerd of u alle gevraagde stukken en gegevens heeft doorgegeven. Daarnaast wordt er gecontroleerd of alles volledig en juist is. Bij onduidelijkheden of gebreken vraagt men u om opheldering.

Als u de bijstand bij het UWV heeft aangevraagd, dan dragen zij uw aanvraag over aan de gemeente, mits alle gegevens volledig en juist zijn. Dit gebeurt binnen acht werkdagen na het indienen van uw aanvraag. Hier krijgt u een schriftelijke melding van. Het UWV is dit verplicht.

De afhandeling

Het laatste wat er moet gebeuren is de afhandeling. Als het nodig is rondt de gemeente de aanvraag af die via die UWV is binnen gekomen. Heeft u de bijstandsaanvraag niet op tijd ingevuld? Dan kan de gemeente besluiten om uw zaak niet in behandeling te nemen. Als alles goed is gegaan, zal de gemeente een besluit nemen en u hiervan op de hoogte stellen.

Intrekken

Wilt u, om wat voor reden dan ook, uw bijstandsuitkering intrekken? Dan kan dit te allen tijde. Neem contact op met het UWV, de gemeente of de sociale verzekeringsbank en leg uw situatie uit. Een reden om de aanvraag in te trekken is bijvoorbeeld het vinden van een baan.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 93

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op