Wat is een WIA uitkering?

Soms worden mensen langdurig ziek. Dit kan een lichamelijk of een psychische oorzaak hebben. Wat de oorzaak ook is, in eerste instantie komt u in de ziektewet terecht. Zit u bijna twee jaar in de ziektewet? Dan kunt u de WIA aanvragen. Als u een werkgever heeft, kunt u onderstaande stappen stuk voor stuk uitvoeren om de WIA uitkering aan te vragen. U dient de uitkering aan te vragen in uiterlijk de 91e week van uw ziekte. Als u 86 weken ziek bent krijgt u hierover automatisch een brief van het UWV met de uiterste datum. Bent u te laat? Dan krijgt u uw uitkering later, of u krijgt tijdelijk minder uitkering. Als de schuld hiervan bij de werkgever ligt, moet hij uw loon doorbetalen en u krijgt dan nog geen WIA uitkering.

Stap 1. Het verzamelen van documenten

U bent de afgelopen twee jaar al ziek geweest en bent hierover meerdere keren in gesprek geweest met uw werkgever. Gezamenlijk hebben jullie diverse documenten ingevuld en u dient zelf ook een formulier in te vullen. Dit is het formulier ‘oordeel van de werknemer’ welke via internet te downloaden is. Dit formulier print u uit, vult het in en verzamelt het bij de rest van de documenten. Samen met uw werkgever heeft u een zongenaamd ‘plan van aanpak’ gemaakt, kort nadat u ziek werd. Als u hier geen kopie van heeft, kan u deze bij de werkgever opvragen. Als er bijstellingen zijn gemaakt voor het plan van aanpak, dient u deze ook mee te sturen. Een jaar na uw ziekte is er een evaluatie geweest voor uw plan van aanpak en tot slot is het de bedoeling dat u samen met uw werkgever een eindevaluatie aanmaakt. Beide documenten dient u mee te sturen. Bij de bedrijfsarts vraagt u om de volgende gegevens: Uw medische informatie, een probleemanalyse en eventuele bijstellingen hiervan en een actueel oordeel van de gemaakt probleemanalyse. Al deze documenten stuurt u mee.

Stap 2. Aanvraag online

U kunt de WIA uitkering online aanvragen, door gebruik te maken van het juiste aanvraagformulier. Wilt u de aanvraag liever niet via internet doen? Bestel dan het aanvraagformulier telefonisch, hiervoor kunt u contact opnemen met het UWV. Als u belt, hou dan u BSN (burger service nummer, voorheen sofinummer) bij de hand. Deze kan u vinden op uw legitimatiebewijs. Uw BSN nummer wordt uw klantnummer.

Stap 3. Documenten opsturen

Of u nou online de uitkering aanvraagt, of per post, u dient de documenten per post op te sturen. Doe dit binnen 1 dag nadat u de digitale aanvraag heeft verzonden! U kan hiervoor een antwoord envelop gebruiken. Heeft u deze niet? Vraag dan het correcte adres op bij uw UWV kantoor. Stuur de gegevens nooit zomaar op naar het UWV bij u in de buurt, de aanvraag wordt waarschijnlijk in een andere plaats verwerkt. Als u niet alle documenten (op tijd) heeft, vraag dan de uitkering alsnog aan. U kunt dan gelijk aangeven waarom er een aantal documenten missen.

DIGI-D

Als u online de aanvraag doet, heeft u een Digi-D nodig. Regel dit nu meteen, want het duurt een aantal dagen voordat u de activeringscode krijgt.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 93

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op