Wat is een WAZ uitkering?

U heeft een WAZ uitkering als u arbeidsongeschikt bent geworden terwijl u zelfstandige was. Dit moet wel voor 1 augustus 2004 gebeurt zijn. Deze uitkering heeft geen vaste uitkering en loopt zolang uw situatie onveranderd blijft. De uitkering kan om de volgende redenen stopgezet worden:

  • * U bent minder dan 25% arbeidsongeschikt
  • * U wil niet mee werken aan een (her) beoordeling
  • * U bent langer dan 3 maanden in een ander land dan Nederland en Nederland heeft geen verdrag met dat land afgesloten over sociale zekerheid
  • * U langer dan een maand in detentie bent
  • * U de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt
  • * Als u geen Nederlander bent of geen verblijfsvergunning.

Werken met een WAZ uitkering

Ontvangt u een WAZ uitkering? Dan mag u altijd werken, zonder toestemming van het UWV. Geef wel aan het UWV door dat u weer aan het werk bent en doe dit binnen zeven dagen. U kunt hiervoor een standaard formulier gebruiken: ‚ÄėWijzigingen doorgeven als u een WAO, WAZ of Wajong uitkering heeft. Nadat de wijziging doorgegeven is, bekijkt het UWV wat uw nieuwe werk voor gevolgen heeft voor uw uitkering. Er bestaat de kans dat u een gesprek krijgt met een verzekeringsarts of een arbeidsdeskundige. Als u nog twijfelt over uw nieuwe baan, kan u van tevoren overleggen met de arbo dienst of met een re-integratiebedrijf. U kan natuurlijk ook altijd contact opnemen met het UWV.

Als zelfstandige aan het werk

Als u als zelfstandige werkt, geeft u jaarlijks uw inkomen door aan het UWV. Dit gebeurt achteraf. Als uw inkomsten niet bekend zijn, wordt er een schatting gemaakt. Nadat u uw jaarrekeningen heeft ontvangen, stuurt u deze door naar het UWV. Zij bepalen dan de definitieve uitkering voor het afgelopen jaar. Als u te veel geld heeft ontvangen van het UWV, storten zij het te veel betaalde bedrag terug. Andersom, als u te weinig heeft ontvangen, dan betaalt het UWV u alsnog het achterstallige bedrag. Zij doen dit zo snel mogelijk.

In loondienst aan het werk

Gaat u naast uw uitkering in loondienst? Dan verlagen wij uw uitkering met uw salaris. Het arbeidsongeschiktheidspercentage blijft over de eerste 5 jaar gelijk, zelfs als uw inkomsten omhoog gaan. Wordt het werken u teveel en kan u het niet volhouden? Dan krijgt u alsnog uw volledige uitkering. Pas nadat u vijf jaar heeft gewerkt, wordt uw uitkering blijvend verlaagd.

Ik verdien nog niet genoeg

Als u gedeeltelijk arbeidsgeschikt bent, is er een kans dat u werk heeft gevonden. U kan dan minder ontvangen, als wat u volgens het UWV kunt verdienen. Een tijdelijke aanvulling op uw inkomen is dan een mogelijkheid. Als u als zelfstandige werkt wordt dat inkomenssuppletie genoemd. In loondienst heet dit loonsuppletie.

Moeite met werk vinden

Als u moeilijk werk kan vinden door een ziekte of handicap kan het UWV u helpen. Dit kan door een proef plaatsing, nieuwe voorzieningen op uw werk, een vergoeding voor een job coach, een vergoeding voor begeleiding, helpen bij de kosten van kinderopvang en ondersteuning bij het starten van een bedrijf.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 93

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op