Profiteer van de Stamrecht BV om een spaarpotje voor later te hebben. U wordt ontslagen en daarbij ontvangt u een ontslagvergoeding in de vorm van een gouden handdruk. Voor uw inkomen bent u dan afhankelijk van de WW uitkering, echter het kan zo zijn dat u de ontslagvergoeding nu verder voor de lange termijn niet nodig heeft. Dan heeft u ook de mogelijkheid om van de vele fiscale voordelen te profiteren die gekoppeld zijn aan het inleggen van de ontslagvergoeding in een stamrecht BV. Ongeacht de hoogte van de ontslagvergoeding heeft u dan bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen altijd recht op een WW uitkering zolang u nog geen baan heeft gevonden.

Welke fiscale voordelen banksparen

De ontslagvergoeding wordt direct door uw ex werkgever in een geblokkeerde rekening bij uw bank gestort. Dit betekent dat u over de ingestorte waarde geen belasting hoeft te betalen aangezien het niet als inkomen beschikbaar komt. Dit bespaart u al snel tot op 52% belasting over de ingelegde waarde. Daarmee bespaart u direct fors, en dus is deze manier van sparen vele malen gunstiger dan enige andere vorm beleggen of investeren. Ook de rente op rente binnen de Stamrecht BV is fiscaal onbelast. Zodoende kan het kapitaal binnen de Stamrecht BV via banksparen optimaal aangroeien.

Banksparen en het Stamrecht BV

Omdat u een relatief hoog bedrag als ontslagvergoeding heeft gekregen heeft u daardoor ook meer mogelijkheden. Tot vijftigduizend euro kunt u goed gebruik maken van de fiscale voordelen van het banksparen. Ontvangt u echter meer dan heeft u de keus om een Stamrecht BV op te zetten. Daarbij kunt u het ingelegde kapitaal eveneens aanwenden om uw eigen woning te financieren danwel een privé lening aan een naaste verlenen. Het doel daarbij is dat het verstrekte kapitaal met hoog rendement weer terug komt in de Stamrecht BV zodat het opgebouwde kapitaal meer is dan binnen het banksparen gewoonlijk te verwachten is. Om ook optimaal te profiteren van uw ontslagvergoeding kunt u goed gebruik maken van de Stamrecht BV.

WW en Stamrecht BV

De WW uitkering en het stamrecht BV kunnen heel goed samen gaan. Omdat u wordt ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen heeft u simpelweg recht op een ontslagvergoeding. U wordt ontslagen omdat de werkgever u niet meer wil hebben en daardoor heeft u ook recht op een WW uitkering zolang als u werkeloos bent. Omdat u handig gebruik maakt van de Stamrecht BV betekent dit dat de ontslagvergoeding niet als inkomen wordt beschouwd. U heeft jarenlang belasting maar ook heffingen betaalt welke worden gebruikt om WW kosten onder andere mee te dekken. Ook u heeft dus recht op een WW uitkering.

Bescherm uw financiële toekomst

U bent ontslagen door uw werkgever wegens bedrijfseconomische redenen en dus heeft u recht op een WW uitkering. Daarbij ontvangt u de eerste twee maanden 75% van het laatst verdiende loon en dat wordt daarna 70%. Zodoende kunt u goed in uw levensonderhoud voorzien. Dat u daarnaast aan banksparen doet of het stamrecht BV heeft, heeft geen invloed op het wel of niet verkrijgen van een WW uitkering. Bescherm dan ook uw financiële toekomst door bij het UWV uw WW rechten aan te spreken, waarnaast u de ontslagvergoeding aanwendt als fiscaal gunstig spaarpotje voor later.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 93

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op