Wat is een reorganisatie?

Een reorganisatie is simpelweg een verandering in of van een bedrijf/organisatie. Het opnieuw inrichten van een organisatie. Een reorganisatie gaat meestal gepaard met herplaatsingen of ontslagen van werknemers.

Verloop van een reorganisatie

Hoe verloopt nu zo’n reorganisatie?

Een reorganisatie geschiedt altijd in stappen.

1. Allereerst is daar het reorganisatieplan. Dit plan omvat de mogelijkheden tot verbetering van de onderneming. Dit plan gaat naar het hoogste management, die daar vervolgens een besluit over nemen. In een reorganisatieplan staan o.a. het doel, hoe de nieuwe structuur eruit komt te zien, de communicatie hierover, de te nemen stappen, financiële gevolgen, gevolgen voor personeel, enz..

2. Naast het reorganisatieplan wordt er meestal een deskundige projectleider gekozen, die aan de slag gaat om een projectplan op te zetten. Deze gaat kijken welke afdelingen zijn er intern en extern bij betrokken. Intern zijn het de werknemers en extern kun je denken aan de leveranciers en de klanten.

3. Nadat het projectplan is goedgekeurd gaat men over tot de uitvoering van alles.

Dit alles zal meestal eerst worden medegedeeld in een algemene bijeenkomst voor allen.

Pas daarna wordt het persoonlijker en zullen er individuele gesprekken met de werknemers plaats vinden.

Maatregelen die getroffen kunnen worden

De directie of management van een bedrijf kunnen samen met de werknemers maatregelen treffen die de werknemers erop voorbereid om breder inzetbaar te zijn.

Te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld:

 • Het bijwonen van vacaturebijeenkomsten. Werknemers kunnen op deze manier netwerken.
 • Het volgen van trainingen, cursussen of vakopleidingen.
 • Eventuele omscholing.
 • Het uitvoeren van allerlei ervaringstesten om zo ervaringscertificaten te bemachtigen.
 • Het deelnemen aan een begeleidingstraject om de werknemer voor te bereiden en leren omgaan met de op hande zijnde veranderingen.
 • Detachering van de werknemers. Werknemers blijven in dienst van hun oude werkgever totdat blijkt dat de detachering een succes is.
 • Heel soms kiezen werknemers ervoor om met een afkoopsom de arbeidsovereenkomst te laten beëindigen en zelf eventuele verdere stappen te zetten om aan een nieuwe baan te geraken. Voor het bedrijf is dit gunstig omdat ze verder geen extra kosten hebben in het begeleiden van de werknemer.

Andere mogelijkheid

Ook kan een bedrijf een extern bureau inschakelen die gespecialiseerd zijn in reorganisaties. Outplacementsbureau’s bijvoorbeeld.

Voordeel hiervan is dat zij de arbeidsmarkt goed kennen en daarom ook behulpzaam kunnen zijn in het vinden van vacatures.

Als bij een bedrijf meer dan 20 mensen hun baan zullen verliezen, dan is het bedrijf verplicht om de vakbonden hiervan op de hoogte te stellen en in te schakelen. De vakbonden zullen bekijken of er noodzaak is tot reorganisatie.

Actie ondernemen als je ontslag(ronde) ziet aankomen

Zodra je als werknemer hoogte krijgt van een eventuele reorganisatie, dan is het raadzaam om meteen de vakbond hiervan op de hoogte te brengen. Zij zijn ook degenen die voor een sociaal plan verantwoordelijk zijn. Zorg er dus ook zelf voor dat je op de hoogte blijft van de ontwikkelingen.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 93

(Lokaal tarief)

 1. Bel onze intakebalie
 2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
 3. De juiste advocaat wordt gezocht
 4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op