Ontslagen worden kan iedereen overkomen maar het blijft vervelend. Werk is voor de meeste mensen immers belangrijk voor hun inkomen en hun identiteit. Wat moet u doen als u wordt ontslagen? Wat zijn uw rechten? Kunt u aanspraak maken op een ontslagvergoeding?

Wij raden u aan om direct contact op te nemen met onze ontslagdeskundigen als u ontslagen dreigt te worden.

Enkele belangrijke spelregels:

 • Onderteken niets! Hiermee vermijdt u het risico om uw rechten te verspelen.
 • Eis altijd een schriftelijke bevestiging.
 • Vraag ook altijd om bedenktijd zodat u alles rustig op een rijtje kunt zetten en juridische hulp in kunt schakelen.
 • Controleer uw CAO of de juiste opzegtermijn is gehanteerd door uw werkgever.
 • Schakel een arbeidsrecht deskundige in die voor u onderhandelt over de best mogelijke ontslagvergoeding en tegelijkertijd uw rechten veilig stelt.

Wanneer mag u ontslagen worden?

Volgens het ontslagrecht mag u alleen ontslagen worden als uw werkgever daar een geldige reden voor kan geven. Geldige redenen voor ontslag zijn bijvoorbeeld:

- Bedrijfseconomische redenen.

Denk bijvoorbeeld aan een reorganisatie, faillissement etc. Als uw functie komt te vervallen of een deel van het bedrijf waar u werkt wordt afgestoten is ook ontslag mogelijk.

- Disfunctioneren of ongeschiktheid.

In deze gevallen moet uw werkgever u wel een aantal keer hebben laten weten, bijvoorbeeld in beoordelings- en functioneringsgesprekken, dat u uw werk niet of onvoldoende uitvoert. En u moet de tijd hebben gekregen om u functioneren te verbeteren.

– Een meningsverschil met uw werkgever.

Bij een onherstelbaar verstoorde arbeidsrelatie mag uw werkgever u ontslaan.

- Onbehoorlijk gedrag.

Als u collega’s bedreigt, steelt, werk weigert zonder reden of regelmatig dronken op het werk komt valt dat onder onbehoorlijk gedrag en kunt u ontslagen worden. U gedraagt zich ook onbehoorlijk als u een geheimhoudingsplicht schendt of uzelf of anderen in gevaar brengt.

- Ontslag met wederzijdse instemming.

U en uw werkgever spreken dan af hoe en wanneer u ontslag neemt in een beëindigingsovereenkomst.

- Bereiken van de AOW-leeftijd.

Als u de AOW gerechtigde leeftijd heeft bereikt mag uw werkgever u ontslaan.

Wanneer mag u niet ontslagen worden?

Uw werkgever mag u bijvoorbeeld in de volgende gevallen niet ontslaan:

 • Bij de eerste 2 jaar ziekte of arbeidsongeschiktheid.
 • Bij zwangerschap of bevallingsverlof.
 • Bij lidmaatschap van de ondernemingsraad.

Ook geen geldige redenen om ontslagen te worden zijn onder andere:

 • godsdienst, ras, geslacht, leeftijd, handicap.
 • opname ouderschapsverlof.
 • lidmaatschap vakbond.
 • overname bedrijf.

Informatie en hulp bij ontslagen worden.

Het is belangrijk dat u weet wat u rechten zijn en hoe een ontslagprocedure in elkaar zit. Daarom is het raadzaam om bij ontslag advies en hulp te vragen aan onze gespecialiseerde ontslag juristen of ontslag advocaten. Zij hebben ruime ervaring met alle vormen van ontslag en kunnen u uitstekend van dienst zijn als u ontslagen dreigt te worden. Zij onderhandelen en procederen voor u om rechten veilig te stellen en een goede ontslagvergoeding te regelen.

Zit u in een ontslagsituatie of heeft u meer informatie nodig? Aarzel niet en neem direct contact met ons op, dit kan telefonisch of via ons contactformulier.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 93

(Lokaal tarief)

 1. Bel onze intakebalie
 2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
 3. De juiste advocaat wordt gezocht
 4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op