Controle en betaling door UWV

Of u recht heeft op een WW-uitkering bepaalt het UWV en ook de hoogte van de WW-uitkering en hoelang u deze ontvangt. Zodra u een WW-uitkering aanvraagt bij het UWV moet u voldoen aan een aantal plichten. Daarnaast heeft u ook een aantal rechten. Het UWV controleert of u zich aan deze plichten houdt. Zo niet, dan ontvangt u tijdelijk geen of minder uitkering. Ook kan er een boete gegeven worden. Daarnaast moet te veel betaalde uitkering altijd terugbetaald worden. Wanneer u bewust informatie achterhoudt of foute informatie doorgeeft, dan kan het UWV besluiten om aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie. Dit is namelijk fraude. Lees altijd de berichten en brieven die het UWV u stuurt en geef de stukken aan het UWV (zoals bijv. loonstroken etc.) die ze willen zien. Verdiep u dus goed in wat uw plichten zijn ten aanzien van een WW-uitkering, zodat u geen problemen krijgt.

Plichten bij aanvragen/ontvangen van WW-uitkering:

 • Verstrek de juiste informatie, zowel over uzelf als over uw situatie. De informatie moet volledig en correct zijn en op tijd worden gegeven. Op tijd, d.w.z. binnen één week nadat deze bekend had kunnen zijn bij u. Dit is belangrijk omdat zo de juiste hoogte en duur van de WW-uitkering uitgekeerd kan worden.
 • Geef wijzigingen door tijdens uw WW-uitkering. Bijv. vakantie, als u meer gaat werken, wijziging rekeningnummer of adres etc. Geef dit direct door, binnen één week. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor de hoogte en duur van uw WW-uitkering.
 • Voldoe aan uw sollicitatieplicht. Belangrijk is dat u zo snel mogelijk weer passend werk vindt. Kijk in uw online Werkmap of overleg met uw adviseur werk i.v.m. solliciteren. Regelmatig zal de adviseur u vragen naar bewijzen i.v.m. uw sollicitatieactiviteiten. Op werk.nl kunt u ook lezen hoe vaak u moet solliciteren. Het UWV kan u vacatures aanbieden om hierop te solliciteren. Hiertoe bent u verplicht. Na een half jaar bent u verplicht om ook te solliciteren op vacatures die beneden uw opleidingsniveau liggen of werk voor minder loon. En na een jaar moet u op alle banen solliciteren.
 • U bent verplicht passend werk te accepteren en te behouden. Wanneer u het geen leuke functie vindt, bent u toch verplicht deze te accepteren/te behouden en vervolgens kunt u op zoek gaan naar ander werk.
 • U moet voorkomen dat u (meer) werkloos wordt. Zorg dat u op tijd een andere functie vindt als u weet dat u binnenkort werkloos wordt.
 • Ingeschreven blijven staan bij het UWV als werkzoekende.
 • U bent verplicht de taken in uw Werkmap uit te voeren. Dit is een online map van het UWV.
 • U moet gehoor geven aan de afspraken waar de UWV u voor oproept.
 • U moet in het bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs. Deze neemt u mee naar het UWV wanneer u een afspraak daar heeft.
 • U bent verplicht mee te werken aan onderzoek. Bijv. een onderzoek of u voldoet aan uw sollicitatieplicht.
 • Verstrek informatie over uw inkomsten. Bijv. u heeft een éénmalige betaalde opdracht of klus, een stagevergoeding etc.
 • Geef aan als u (meer) gaat werken. Denk ook aan bijv. als u gaat werken als zelfstandige etc.
 • Geef door wanneer u vakantiedagen neemt. Wilt u er een paar dagen tussenuit of gaat u op vakantie, geef dit door via het wijzigingsformulier WW. Wilt u langere tijd in het buitenland verblijven of wonen dan stopt meestal uw WW-uitkering.
 • Geef door als u vrijwilligerswerk gaat doen.
 • Geef aan als u ziek bent. Geef uiterlijk op de tweede dag dat u ziek bent dit telefonisch door aan het UWV. (via 0900-9294) U moet tijdens ziekte, de eerste 13 weken, wel doorgaan met uw sollicitatieplicht. U kunt voor deze sollicitatieplicht ontheffing aanvragen. U moet zich beter melden op de dag zelf via de Betermelder van het UWV online.

Rechten bij aanvragen/ontvangen van WW-uitkering

 • Het recht om uw gegevens in te zien.
 • UWV moet vertrouwelijk met uw gegevens omgaan, dus het recht op privacy.
 • Het recht om iemand mee te nemen naar een afspraak.
 • En eventueel recht op een reiskostenvergoeding i.v.m. na te komen afsprak

 

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 93

(Lokaal tarief)

 1. Bel onze intakebalie
 2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
 3. De juiste advocaat wordt gezocht
 4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op