Als je een WAO of WIA uitkering ontvangt, is je pensioenopbouw gebaseerd op je laatste loon. Dit is dan het bedrijf dat je tijdens je 2e ziektejaar ontvangen hebt van je werkgever. Soms is dit minder dan je volledige salaris, bijvoorbeeld 70%. In dat geval bouw je ook maar 70% van je pensioen op. Een voorbeeld: Je bent in dienst gekomen bij een bedrijf waar je 1600 euro per maand verdiende. In je contract staat dat je bij ziekte slechts 70% uitgekeerd krijgt, dit komt dan neer op ongeveer 1121 euro per maand. Je bouwt dan je pensioen op over de 1121 euro per maand. Dit kan bijzonder ongunstig zijn, zeker bij een eindloonregeling.

Het is belangrijk dat je weet dat er soms bij pensioenfondsen gemeld moet worden dat je een uitkering ontvangt, anders stopt de opbouw. Wanneer het arbeidsongeschiktheidspercentage verandert, moet dit ook doorgegeven worden aan je pensioenverzekeraar. Informeer bij je pensioenfonds hoe het precies werkt en of er extra maatregelen moeten worden getroffen. Als je door arbeidsongeschiktheid een functieschaal omlaag bent gegaan en daardoor een lager pensioenfonds opbouwt, strijken sommige pensioenfondsen over hun hart. Ze zijn soms bereid hier (gedeeltelijk) rekening mee te houden. Dit is per pensioenfonds verschillend.

Arbeidsongeschiktheidspercentage

Voor het arbeidsongeschiktheidspercentage wordt gekeken naar je gezondheid. Wat kan je met algemeen werk nog verdienen? Men noemt dit de restverdiencapaciteit. Hiervoor neemt met het loon dat je verdiende voordat je arbeidsongeschikt werd (de verdiencapaciteit) en het loon wat gemiddeld is in een soortgelijke functie (men noemt dit het maatmanloon). Het verschil tussen de verdiencapaciteit en het gemiddelde loon wordt gebruikt voor het berekenen van het arbeidsongeschiktheidspercentage. Hier is een simpele rekensom voor:

(het maatmanloon -/- je restverdiencapaciteit) x honderd procent.

In hoeverre ben je arbeidsongeschikt?

In sommige situaties kan je gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn verklaard, in sommige situaties volledig. Dit is geheel afhankelijk van je gezondheid , je werkverleden en je diploma’s. Als je chirurg zijnde epileptische aanvallen krijgt, wordt je waarschijnlijk volledig afgekeurd. Als je met een kantoorbaan in een rolstoel beland, wordt je waarschijnlijk gedeeltelijk afgekeurd. Dit is per persoon en per situatie verschillend en het UWV zal hier een beslissing over maken. In hoeverre je arbeidsongeschikt bent, wordt aangegeven in percentages.

Percentages

Bij een arbeidsongeschiktheid van onderstaande procenten, bedraagt de WAO onderstaande (dag) uitkering:

 • 15-25% - WAO 14%
 • 25-35% - WAO 21%
 • 35-45% - WAO 28%
 • 45-55% - WAO 35%
 • 55-65% - WAO 42%
 • 65-80% - WAO 50,75%
 • 80-100% - WAO 75%

Pensioen

Als je twijfelt over je situatie, neem dan altijd contact op met het UWV en met je pensioenfonds. Zij zullen je de nodige vragen stellen, de nodige documenten doornemen en je verder kunnen helpen. Laat je niet afschepen met een antwoord dat je niet begrijpt, dit soort dingen zitten vaak ingewikkeld in elkaar. Het gaat om JOUW toekomst en niet die van een ander. Als je duidelijk wilt, vraag daar dan om. Kom je er echt niet uit, maak dan een persoonlijke afspraak zodat het je duidelijk uitgelegd kan worden in plaats van over de telefoon.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 93

(Lokaal tarief)

 1. Bel onze intakebalie
 2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
 3. De juiste advocaat wordt gezocht
 4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op