'''Voor wie?'''

De WAZ uitkering wordt toegekend aan zelfstandig ondernemers die voor 1 augustus 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden. Als uw gezondheid verbeterd en u kunt weer (meer) aan het werk, dan heeft u hiervoor geen toestemming van het UWV nodig, geef het wel binnen 7 dagen even door.

'''Hoe lang?'''

De WAZ uitkering heeft in principe geen vaste einddatum. Zolang uw situatie niet verandert, heeft u recht op deze uitkering. De uitkering kan in enkele gevallen wel stoppen, namelijk:

 • U bent minder dan 25% arbeidsongeschikt
 • U bent niet bereidt om mee te werken aan een (her) beoordeling
 • U heeft de leeftijd van 65 jaar bereikt
 • U heeft geen Nederlandse Nationaliteit, of een geldige verblijfsstatus.
 • U woont drie maanden of langer in een ander land. Nederland heeft met dit land geen verdrag over sociale zekerheid afgesloten.
 • U bent een maand of langer in detentie.

Berekening WAZ uitkering

* Stap 1. Het bepalen van de arbeidsongeschiktheid

Het inkomen wordt vergeleken met het inkomen wat u zou verdienen als u niet arbeidsongeschikt was verklaard. Dit verschil levert het percentage op dat u arbeidsongeschikt bent.

* Stap 2. Het voormalig inkomen berekenen

De hoogte van uw WAZ uitkering wordt berekent aan de hand van het inkomen wat u verdiende voordat u ziek werd, dit is een gemiddelde. Men noemt dit de WAZ grondslag en is nooit hoger dan het minimumloon.

* Stap 3. De hoogte van uw WAZ uitkering bepalen.

Aan de hand van de vorige gegevens wordt de hoogte van uw uitkering bepaald. Zie hiervoor het kopje ‘arbeidsongeschiktheidspercentage’.

Rechten en plichten

Mocht u een WAZ uitkering ontvangen, dan gelden er een aantal rechten en plichten. Weet u wat er gebeurd als u naar het buitenland verhuisd of als u vrijwilligerswerk gaat doen? Al deze gegevens kunt u vinden. Alle veranderingen die een invloed kunnen hebben op uw uitkering, dient u zo snel mogelijk schriftelijk door te geven aan het UWV. Twijfelt u of u uw wijziging door moet geven? Neem dan even contact op met het UWV.

Arbeidsongeschiktheidspercentage

 • 15-25% - WAO 14%
 • 25-35% - WAO 21%
 • 35-45% - WAO 28%
 • 45-55% - WAO 35%
 • 55-65% - WAO 42%
 • 65-80% - WAO 50,75%
 • 80-100% - WAO 75%

Opnieuw een WAZ uitkering aanvragen

In principe kan u geen WAZ uitkering meer aanvragen, tenzij u voor 1 augustus 2004 arbeidsongeschikt bent geworden en u was toen zelfstandige. In dat geval kan u opnieuw een WAZ uitkering aanvragen. In de volgende situaties is dit mogelijk:

 • U werkt gedeeltelijk en u heeft daarnaast gedeeltelijk een WAZ uitkering. Bij toeneming van klachten, kan de WAZ uitkering wellicht verhoogd worden
 • U heeft een WAZ uitkering gehad, maar u bent weer volledig aan het werk. Binnen vijf jaar heeft u opnieuw klachten.
 • Omdat u in het buitenland heeft gewoond, is uw uitkering gestopt, maar nu woont u weer in Nederland.
 • U was gedetineerd en daarom is uw uitkering gestopt. Uw detentie is nu ten einde.
 • * U wilde in het verleden niet meewerken aan een (her) beoordeling. Dat wilt u nu wel.

 

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 93

(Lokaal tarief)

 1. Bel onze intakebalie
 2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
 3. De juiste advocaat wordt gezocht
 4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op