Een WWB uitkering krijgt u indien u op geen enkel andere wijze inkomen kunt genereren en verder ook geen vermogen meer heeft, dan kunt u aanspraak maken op de Wet Werk en Bijstand. De WWB is in het leven geroepen om een vangnet te creëren voor de minst bedeelden in de samenleving. Het heeft daarmee tot doel om eenieder een minimum aan inkomen te geven om zo in de eerste levensbehoeften te kunnen voldoen. Daarbij kunt u denken aan essentiële onkosten als voedsel, onderdak, gas, water, licht en kosten ten behoeve van ziekte. Deze regeling of uitkering is ingevoerd om mensen van de straat te houden, en om vanuit deze positie steun en sturing te geven aan deze mensen om uiteindelijk hen weer deel te laten nemen aan het arbeidsproces. Iemand die namelijk werkt is beter voor de maatschappij aangezien er belastingen worden betaald. Om zover te komen wordt u als WWB uitkeringsgerechtigde dan ook uitgebreid door het UWV gesteund en begeleid.

Doelstelling WWB uitkering

De WWB uitkering heeft tot doel om mensen zonder inkomen en vermogen op te vangen en ervoor te zorgen dat zij in hun eerste levensbehoeften kunnen voldoen. Naast dit basis recht wordt de WWB uitkeringsgerechtigde eveneens persoonlijk begeleid in een traject om zo te komen tot werkverschaffing. Dit kan inhouden dat het UWV in een opleiding gaat investeren om zo de mogelijkheden te verbeteren waarmee de kans wordt gecreëerd om de werkeloze een betere toekomst te geven. De verstrekte hulp heeft uiteraard tot doel om u als werkeloze weer aan het werk te krijgen, waarmee de overheid wederom een extra belastingbetaler heeft. Werken betekent een beter inkomen en dat betekent een betere toekomst, zowel voor u als de maatschappij.

Recht op WWB uitkering

Wanneer u geen inkomen meer heeft uit werk of uitkering en u heeft daarnaast geen vermogen meer dan heeft u recht op een WWB of bijstandsuitkering. Ieder in Nederland wonende en ingeschreven burger heeft namelijk recht op een minimaal bestaans niveau oftewel u dient in uw eerste levensbehoeften te kunnen voorzien. Het is voor u dus de vraag wanneer u geen inkomen meer heeft. Heeft u geen rechten meer op één van de volgende inkomensvarianten dan heeft u recht op een WWB uitkering:

  • U heeft een salaris uit arbeid, danwel salaris doorbetaling bij ziekte conform de WULBZ;
  • U heeft een uitkering wegens ziekte- of werkeloosheid;
  • U bent deels of geheel arbeidsongeschikt geraakt en heeft recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering;
  • U ontvangt na scheiding alimentatie;
  • Enig ander inkomen.

Heeft u geen inkomen uit bovenstaande en u heeft verder onvoldoende vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien, dan heeft u recht op een WWB uitkering. Let wel, indien u geen inkomen heeft echter wel vermogen dan dient u eerst dat vermogen te nuttigen voordat u in aanmerking kunt komen voor een bijstandsuitkering WWB.

UWV

Het UWV werkbedrijf behandelt uw aanvraag voor een WWB uitkering waarna het UWV werkbedrijf samen met u gaat kijken hoe u weer aan het werk kunt komen. Dat kan betekenen dat er voor u een gepaste opleiding of omscholingstraject wordt gezocht waarmee meer kansen worden gecreëerd om u weer aan het werk te helpen. Het UWV staat dan ook voor het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen en is het wakende oog van de overheid om mensen via stimulatie weer aan het werk te helpen. Voor wat hoort wat! U krijgt een uitkering echter u dient de aangeboden hulp in het vinden van een baan ter harte te nemen. Door deze wederzijdse verplichting tracht het UWV ook u weer aan het werk te helpen, ongeacht hoe slecht uw omstandigheden zijn. Het UWV staat voor u klaar.

Vermogen en WWB

Heeft u een gezin dan mag het totaal vermogen niet meer bedragen dan € 11.110 en bent u alleenstaand dan is dit € 5.555. Heeft u daarentegen een eigen woning, dan mag u aanvullend € 46.900 bezitten. Heeft u dus vermogen tot dit bedrag en verder geen inkomen dat kunt u in aanmerking komen voor een WWB uitkering. Heeft u echter meer vermogen dan moet u eerst dat vermogen opeten of mogelijk in de tussentijd een baan vinden. Zodra u de maximale vermogensgrens heeft bereikt dan pas kunt u naar het UWV gaan om een WWB uitkering aan te vragen.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 93

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op